Recent Changes - Search:

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

GrammaticalTerms

English Equivalents of Mtanthauziramawu Grammatical Terms

AbbreviationFull MeaningEnglish equivalent
ttsitsalow tone
kkwezahigh tone
Mne, ku-mneniverb
mve.mvekeroideophone
mfu.mfuwulirointerjection
dzi.dzinanoun
mae.mawu enasynonym
kunekwi.kunenakwinavariant
chitsa.chitsanzoexample
muo.muonjeziadverb
mlu.mlumikiziconjunction
mku.mkuluwikoidiom
m'mpham'mbu.m'phatikiram'mbuyoprefix
m'pham'ka.m'phatikiram'katiinfix
m'pham'tso.m'phatikiram'tsogolosuffix
mpe.mpelekezipreposition
mfo.mfotokoziadjective
mlo.mlowam'malopronoun
HebHebrew 
Afri.Afrikaans 
Nge.ChingereziEnglish
Swa.Kiswahili 
Pwi.Portuguese 
Sho.Shona 
zambi.Zambiriplural
Li-Ma-  
U-Ma-  
Chi-Zi-  
Mu-Mi-  
Mu-A-  
I-Zi-  
Ka-Ti-  
Ku-, Pa-,Mu-,Locative Class 
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 28, 2007, at 01:58 PM